Tư vấn & triển khai

• Tư vấn xây dựng mới hệ thống CNTT
• Tư vấn nâng cấp và tối ưu các hệ thống CNTT hiện có
• Dựa trên các thiết kế và nhu cầu đã có của khách hàng hay do chúng tôi tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống mạng cho khách hàng.

liên hệ tư vấn

Cung cấp thiết bị CNTT

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, …

liên hệ tư vấn

Bảo hành & bảo trì

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ tận nơi tại Quý khách hàng. Hướng dẫn cho chuyên viên về cách vận hành và quản trị thiết bị, hệ thống. Xử lý sự cố hệ thống trên điện thoại hoặc từ xa 24/24.

liên hệ tư vấn

Đào tạo kỹ thuật

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, …

liên hệ tư vấn

Tư vấn & triển khai

• Tư vấn xây dựng mới hệ thống CNTT
• Tư vấn nâng cấp và tối ưu các hệ thống CNTT hiện có
• Dựa trên các thiết kế và nhu cầu đã có của khách hàng hay do chúng tôi tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống mạng cho khách hàng.

liên hệ tư vấn

Cung cấp thiết bị CNTT

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, …

liên hệ tư vấn

Bảo hành & bảo trì

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ tận nơi tại Quý khách hàng. Hướng dẫn cho chuyên viên về cách vận hành và quản trị thiết bị, hệ thống. Xử lý sự cố hệ thống trên điện thoại hoặc từ xa 24/24.

liên hệ tư vấn

Đào tạo kỹ thuật

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới có sản phẩm chất lượng, giải pháp chuyên nghiệp để áp dụng và triển khai cho khách hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang trở thành đối tác chiến lược của các hãng nổi tiếng như: CISCO, HPE, IBM, FORTINET, SOPHOS, …

liên hệ tư vấn